Demens i akuttsykehuset

Hvordan ivareta den akutt syke pasienten med demens

Hensikten med kurset er å gi deltagerne kunnskap og verktøy for å kunne ivareta den akutt syke pasienten med demens. Kurset vil ta for seg temaer som demens, atferdsforstyrrelser, delirium, personsentrert omsorg, etikk, samtykkekompetanse og tvang samt legemiddelbruk. Deltageren behøver ikke å ha mye erfaring med demens eller en spesiell interesse for feltet for å ha utbytte av kurset. Kanskje de tvert imot kjenner på at dette er et område de har behov for mer kunnskap om, for å kunne utøve god og forsvarlig helsehjelp. Kurset er særskilt beregnet på sykepleiere og helsefagarbeidere som arbeider på sykehusavdelinger der det av og til legges inn pasienter med demens, men er åpent for andre faggrupper som har interesse for temaet.
Vis mer informasjon