Dagskurs i Kognitiv stimuleringsterapi

Hva er kognitiv stimuleringsterapi i gruppe?

Kognitiv stimuleringsterapi er en evidensbasert gruppeintervensjon utviklet i Storbritannia for å bedre kognitiv funksjon og livskvalitet hos personer med mild til moderat grad av demens. Metoden har vist like god effekt som demenslegemidlene som fantes på markedet i 2003 (Spector m.fl. 2003).

Gruppebasert kognitiv stimuleringsterapi tilbyr hjernetrim på en systematisk måte, og inneholder tall-oppgaver, ordleker, kreative oppgaver, resonneringsoppgaver og spill.
Det er anbefalt å ha 5-8 gruppedeltakere med to gruppeledere. Metoden kan brukes på dagaktivitetssentra, omsorgsboliger og sykehjem og kan være et godt egnet tilbud til hjemmeboende personer med demens.

Vis mer informasjon

Anbefalt kursmateriell

Å gjøre en forskjell 2
kr 340,00 Eks. MVA
Å gjøre en forskjell 3
kr 400,00 Eks. MVA

Program (info)