Basiskurs Aldring hos personer med utviklingshemning

Basiskurs er rettet mot tjenesteytere til voksne og eldre personer med utviklingshemning.

Basiskurset gir grunnleggende kunnskap om aldring hos personer med utviklingshemning. Kurset dekker temaer om somatiske sykdommer, psykiske lidelser, helseforebyggende og helsefremmende arbeid, smittevern, miljøarbeid, personsentrert omsorg,
mestring og pensjonering. Kurset har gjennomgående fokus på etikk og lover og forskrifter som regulerer helse- og omsorgstjenestene. 

 

Alternativ 1 med overnatting NOK 5600. Dette inkluderer kursavgift, kursmateriell, kaffe/te alle kursdager, helpensjon og to overnattinger på Storefjell Resort Hotel.

Alternativ 2 uten overnatting NOK 3800. Dette inkluderer kursavgift, kursmaterell, kaffe/te alle kursdager.

 

Vis mer informasjon

Anbefalt kursmateriell