VPM kursholderkurs i Vips praksismodell

Målet med kurset er å lære opp helsepersonell med bachelorgrad til å bli kursholdere for Basiskurs i VIPS praksismodell (VPM) i kommunehelsetjenesten. Det anbefales at et arbeidssted melder på to som kan være VPM kursholdere sammen og holde VPM basiskurs. Erfaring viser at implementering av VPM på arbeidsplassen er enklere når minst en av kursholderne har stilling som avdelingsleder, fagutviklingssykepleier eller annen rolle med fagansvar.
Kursholderkurset gir innføring i personsentrert omsorg, opplæring i roller og funksjoner i VIPS praksismodell og hvordan holde Basiskurs i VIPS praksismodell for ansatte i kommunehelsetjenesten.
Deltagere på kursholderkurset får tilsendt komplett undervisningsmateriell til basiskurset med opplegg, refleksjonsspørsmål og tilgang til foredragsfilmer.

Kurset gjennomføres på Teams. Kursdeltagere må logge seg på minimum en halvtime før kursstart for å teste tilkobling, bilde og lyd.

Vis mer informasjon

Anbefalt kursmateriell

Personsentrert demensomsorg
kr 330,00 Eks. MVA
Implementering av personsentrert omsorg
kr 60,00 Eks. MVA
VIPS-manualen for ledere
kr 150,00 Eks. MVA

Inkludert kursmateriell

VIPS praksismodell
kr 1 000,00 Eks. MVA

Program (info)