Preoperativ vurdering og optimalisering av eldre pasienter


Kurset er interaktivt – det vil si at mye av undervisningen vil være rundt kasuistikker og diskusjon.
Målgruppen er geriatere, indremedisinere (alle grenspesialiteter), ortopeder, gastrokirurger, anestesileger, onkologer og sykehjemsleger.
 
Vis mer informasjon

Program (info)