Frontallappsdemens, psykisk sykdom og personsentrert omsorg

FAGDAG FOR BRUKERE AV VIPS PRAKSISMODELL
-og annet helse og omsorgspersonell
 
Frontallappsdemens, psykisk sykdom og personsentrert omsorg i kommunehelsetjenesten
 
Fagdagen er for kursholdere og brukere av VIPS praksismodell og annet helsepersonell som vil lære mer om demens,  alderspsykiatri og kombinasjonen av dette.
Psykiske lidelser gjennom et langt liv kan gi skader i hjernen, og noen personer med psykisk sykdom utvikler i tillegg demens.
Det kan være vanskelig å skille symptomene på de ulike sykdommene fra hverandre. Kombinasjonen av demens og psykisk sykdom krever ekstra kunnskap og innsikt hos personalet.  
Målet for denne fagdagen er å få mer kunnskap om eldre med psykiske sykdommer, demens med spesiell vekt på frontallappsdemens og hvordan vi best kan gi omsorg til personer med disse sykdommene.
Det er satt av tid til å diskutere hvordan vi kan bruke VIPS praksismodell for å komme frem til personsentrerte omsorgstiltak.
Vis mer informasjon

Velg dato / tid

Start: 11.11.2021 09.00
Slutt: 11.11.2021 16.00
Sted: Digitalt
Pris
kr 2 300,00
Påmeldingsfrist: 01.11.2021 23.59.00

Program (info)