Demenssykdommene - diagnostikk og behandling

Legekurs
DEMENSSYKDOMMENE
– diagnostikk og behandling 2-dagers kurs
Hensikten med dette kurset er å gi en innføring i diagnostikk og behandling av ulike demenssykdommer.
Kurset inneholder forelesninger, kasuistikkverksted, innføring i bruk av enkle kognitive tester og diskusjon. Kursdeltakerne får læreboken «DEMENS, sykdom, diagnostikk og behandling», 2018.
Kurset er tilrettelagt for allmennpraktiserende leger og sykehjemsleger. Kurset er også aktuelt for sykehusleger og leger under spesialisering
Vis mer informasjon

Velg dato / tid

Start: 25.10.2021 09.00
Slutt: 26.10.2021 16.00
Sted: Oslo
Pris
kr 4 100,00
Påmeldingsfrist: 30.09.2021 23.59.00

Program (info)