Akuttgeriatri for sykepleiere

Kurset er særskilt beregnet på sykepleiere som arbeider med geriatriske pasienter på sykehus, men åpent for andre faggrupper som har interesse for temaet.
Vis mer informasjon

Program (info)