Velferdsteknologi

Kurset handler om velferdsteknologi som kan støtte personer med demens og deres pårørende i hverdagen. På kurset gis en introduksjon i temaene velferdsteknologi til personer med kognitiv svikt og demens, og det gjennomgås metoder for å identifisere behov og mulige løsninger der deltakerne øver seg på case.

Målgrupper: Tverrfaglig. Ergoterapeuter og annet helsepersonell fra hukommelsesteam og hjemmebaserte tjenester som arbeider med personer med demens. Kurset er også aktuelt for helsepersonell som arbeider med personer med funksjonshemming og psykiske lidelser, ansatte på bestiller kontor og IKT-medarbeidere i kommunene.

Melding om endring fra fysisk kurs til digitalt kurs via Teams
På grunn av smittesituasjonen ønsker vi nå å holde kurset om Velferdsteknologi til personer med demens digitalt. Det betyr at du kan følge kurset på din PC i stedet for å reise til Oslo.

 
Vis mer informasjon

Anbefalt kursmateriell

Teknologi og demens i Norden
kr 220,00 Eks. MVA
Teknologi, etikk og demens
kr 50,00 Eks. MVA

Program (info)