Hukommelsesstimulerende terapi, gruppelederkurs i HST

Kurset vil bli gjennomført digitalt!

Dette kurset retter seg mot helsepersonell som ønsker å lære og lede grupper med hukommelsesstimulerende terapi for personer med demens.

Dette er det første landsdekkende kurset for opplæring av gruppeledere, og vi anbefaler at minst to fra hver arbeidsplass deltar på kurset, slik at HST blir mulig å gjennomføre med to gruppeledere, slik metoden krever. Etter gjennomgått kurs er det forventet at deltakerne kan starte opp og lede HST-grupper med personer med demens på dagaktivitetssentra, omsorgsboliger og sykehjem.

Hukommelsesstimulerende terapi – HST handler om å systematisk stimulere kognitive funksjoner hos personer med demens i mild og moderat fase av sykdommen. 

Hukommelsesstimulerende terapi (på engelsk Cognitive stimulation therapy) er en metode utviklet i Storbritannia, og handler om å stimulere kognitive og sosiale funksjoner hos personer med mild til moderat grad av demens, fortrinnsvis i grupper à 5-8 deltakere.

HST for personer med demens anbefales gjennomført 45 minutter to dager i uken, med samme personer og ledere, i første omgang over syv uker. Forskning viser at deltakelse i HST-gruppebehandling gir bedret kognitiv funksjon, språk og livskvalitet.
Kurset inkluderer en kursholder manual.

Vis mer informasjon

Program (info)