Akuttgeriatri for sykepleiere, Oslo, 07. nov 2019

Sted: Oslo Kongressenter

Hensikten med kurset er å gi deltagerne kunnskap og verktøy for å kunne ivareta den akutt syke geriatriske pasienten. Kurset vil ta for seg temaer som vurdering av sårbarhet, samhandling mellom sykehus og kommune, ikke-medikamentelle strategier ved delirium og adferdsmessige utfordringer og legemiddelbruk/polyfarmasi.

Målgruppe :
Kurset er særskilt beregnet på sykepleiere som arbeider med geriatriske pasienter på sykehus og i kommunehelsetjenesten, men er åpent for andre faggrupper som har interesse for temaet.

 

Pris
kr 2 200,00 Eks. MVA
Påmelding er ikke tilgjengelig

Ved å klikke fortsette, godtar du våre vilkår og betingelser

Du mottar svar på din registrerte epost adresse som bekrefter at påmeldingen er registrerte.
Vi tar forbehold om at kurs med få påmeldte kan bli avlyst.

You will receive an e-mail that confirms your registration.
In case of few participants, courses may be cancelled.

Påmeldingsinformasjonen som påmeldtes navn, stilling og arbeidssted, sammenstilles og distribueres som en deltagerliste til øvrige deltagere. Dette for å sikre deling av relevant informasjon mellom deltakerne.
For spørsmål, ta kontakt med post@aldringoghelse.no
Viser ellers til vår personvernerklæring som du finner her: https://www.aldringoghelse.no/personvernerklæring.

Name, position and workplace, stated in the registration is assembled and distributed as a list of participants to other participants. This is to ensure the sharing of relevant information between the participants.
For questions, please contact post@aldringoghelse.no

Program (info)