Basal utredning av kognitiv svikt og demens, Oslo 6-7.11.18

Sted: Oslo Kongressenter

Kurset går over to dager og tar for seg basal utredning av demens, først og fremst hos hjemmeboende, men også hos personer som bor på sykehjem. Kurset vil inneholde grunnleggende sykdomslære og teoretisk innføring i bruk av aktuelle verktøy og metoder. Det legges vekt på igangsetting av tiltak etter at diagnosen er stilt og videre oppfølging. Praktiske øvelser og bruk av kasuseksempler vil bli gjennomført.
Kurset kan inngå som valg emne i mastergradsemnet Eldre og demens ved VID vitenskapelige høgskole, Diakonhjemmet – se opplysninger på våre kurssider: http://www.aldringoghelse.no/kurs-og-konferanser

 

 

 

 
Pris
kr 3 500,00 Eks. MVA
Du mottar svar på din registrerte epost adresse som bekrefter at påmeldingen er registrerte.
Vi tar forbehold om at kurs med få påmeldte kan bli avlyst.

You will receive an e-mail that confirms your registration.
In case of few participants, courses may be cancelled.
Påmelding er ikke tilgjengelig

Program/info