Alderspsykiatri i praksis, Bergen, 19. okt 2018

Scantic Neptun, Bergen

 

Litt om kurset:

Tema for kurset er depresjon, angst, psykoser, psykoterapi og rusavhengighet hos eldre. Kurset inneholder forelesninger og diskusjon.

 

 

Kurset er tilrettelagt for allmennleger og sykehjemsleger, men er også aktuelt for sykehusleger (spesialister og LIS-leger) som ønsker mer kunnskap om alderspsykiatriske problemstillinger.

Med samhandlingsreformen vil kommunene få større ansvar for behandling av sine eldre pasienter. Kompetanseheving i kommunene for å kunne yte god helsehjelp til egne innbyggere er et satsningsområde.

 

 

 

Pris
kr 2 100,00 Eks. MVA
Du mottar svar på din registrerte epost adresse som bekrefter at påmeldingen er registrerte.
Vi tar forbehold om at kurs med få påmeldte kan bli avlyst.

You will receive an e-mail that confirms your registration.
In case of few participants, courses may be cancelled.
Påmelding er ikke tilgjengelig

Program/info

Program