Geriatrikongressen

De norske geriatrikongressene har vært arrangert annethvert år siden 2005 mens Geriatriseminarene i Vestfold arrangeres jevnlig. 

Her gir noen av de fremste representantene for norsk geriatri og beslektede fagområder sine bidrag, sammen med kapasiteter fra europeisk geriatri.

Kongressens primære målgruppe er leger og annet helsepersonell med tilknytning til sykehusenes geriatriske avdelinger, seksjoner og team.

Så langt plassen tillater det er også kolleger i primærhelsetjenesten med interesse og engasjement i geriatri, sykehjemsmedisin og eldreomsorg velkomne. 

Du finner mer informasjon her

Geriatriseminarene i Vestfold er et faglig samarbeid mellom Sykehuset i Vestfold HF, Høgskolen Sørøst-Norge campus Bakkenteigen, NSF faggruppe for geriatri og demens Vestfold, Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Vestfold(USHT-V), Fylkesmannen i Vestfold og Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse. Seminarene har blitt jevnlig arrangert siden 1998.

Seminaret er et dagsseminar med aktuelle temaer innen geriatri for helsepersonell i spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Det arrangeres i september hvert år.

Invitasjonen med nettpåmelding legges ut på vår hjemmeside så snart den er klar – innen mai/ juni måned.