Vi- de andre og oss

Vi- de andre og oss
Varenr.
1107
Pris
kr 40,00 Eks. MVA

Kvantumsrabatt

Loading...

Anne-Kristine Schanke (2005)

"Vi - De andre og Oss" tar opp dilemmaer behandlere står oppe i, de erfaringer mennesker med funksjonshemning har i møter med hjelpeapparatet og behandlerkulturen - og hvordan slike forhold utspilles i en videre samfunnsmessig sammenheng.
Boken er skrevet av Anne-Kristine Schanke, sjefpsykolog ved Sunnaas sykehus. Hun har lang erfaring fra møter med mennesker med funksjonshemning i mange sammenhenger. Forfatterens hensikt med boken er å utfordre tradisjonelle faglige tenkemåter, ureflekterte behandlerroller og kulturelle stereotypier, og få oss til å overskride skiller mellom grupper ved en forståelse av at vi er Oss. Vi deler behovet for livsløp og aldring under vilkår som gir livsutfoldelse og selvbekreftelse like inn i alderdommen.
Boken henvender seg til personer med funksjonshemning, behandlere/ansatte og andre ved et bidrag til viktige spørsmål om måter vi skaper oppfatninger av personer med funksjonshemning og livsrommet deres.

Utgitt 2005 - 120 s.
ISBN-13: 978-82-8061-048-5
ISBN: 82-8061-048-0