På tampen

På tampen
Varenr.
1079
Pris
kr 150,00 Eks. MVA
Forfatter

Kvantumsrabatt

Loading...

Boken "På tampen" dreier seg om hvilke vansker og barrierer mennesker med funksjonshemning opplever når arbeidssituasjonen begynner å kjennes for tung. Boken omhandler tiden da det gjerne blir flere og lengre sykemeldinger, personen trenger bedre tilrettelagt arbeid, og etter hvert overveier om uføretrygd er en utvei.
Den er basert på en undersøkelse der vi får vite om både arbeidsgivers og arbeidstakers syn på arbeidstakers situasjon og arbeidsplassens ansvar og oppgaver. Boken omhandler ikke bare problemer og utfordringer mennesker med funksjonshemninger står overfor når arbeidssituasjonen oppleves som tyngre, men forhold alle som har vekslende arbeidskapasitet møter.
I boken pekes det på en rekke tiltak som kan gjøres for å tilrettelegge arbeidet, hvorfor det kan være vanskelig å få til, og hva som kan gjøres bedre. Boken gir innsikt og bedre forståelse for arbeidslivets mekanismer, vilkårene for tilrettelegging og situasjonen til menneskene som er involvert, både som arbeidstakere og arbeidsgivere.
"På tampen" bør være aktuell for alle som er opptatt av bedre tilrettelegging av arbeidsforholdene, å redusere funksjonshemmende barrierer i arbeidslivet og motivere mennesker til å trives på jobben og stå lengre i arbeidet.

Utgitt 2005 - 182 sider
ISBN-13: 978-82-8061-041-6