Like god som alle andre -eller helst bedre?

Like god som alle andre -eller helst bedre?
Varenr.
1065
Pris
kr 100,00 Eks. MVA

Kvantumsrabatt

Loading...

Anne-Kristine Schanke (2001)

Dette er en studie basert på kvalitative intervjuer med 20 poliorammede mennesker - åtte kvinner og 12 menn - i alderen fra 41 til 63 år. De fikk polio som barn, fra de var ett til 12 år. Rapporten gir et rikt og levende innblikk i livshistoriene til poliorammede mennesker, der deres innsats for å klare dagliglivet - helst like godt som alle andre - fyller leseren med respekt. Det er medrivende og opprørende fortellinger som imponerer og berører leseren. Livshistoriene er samtidig kulturpsykologiske vitnesbyrd om de spor tidligere tiders behandlingsregimer har satt i poliorammedes senere liv.
Boken sammenfatter viktige livserfaringer for denne gruppen og viser hindere og barrierer som mennesker med funksjonshemninger står overfor. Den peker mot tilpasninger og tilrettelegginger i omgivelsene som kan gjøre tilværelsen lettere for de som har levd lenge med sin funksjonshemning.

Utgitt 2001 - 88 sider
ISBN-13: 978-82-91054-83-4
ISBN-10: 82-91054-83-5