Legemiddellære

Legemiddellære
Varenr.
1064
Pris
kr 80,00 Eks. MVA

Kvantumsrabatt

Loading...

For ansatte som får personlig delegert myndighet til å dele ut legemidler.

Sentralt lovverk

Viktigste legemidler og legemiddelgrupper

Elementær farmakologi

3. utgave 2013

Hensikten med heftet er å:
Gi grunnleggende kunnskap i farmakologi og kjennskap til de viktigste gruppene av legemidler som brukes i den kommunale eldreomsorgen

Være et supplement til den internundervisning mange kommuner gir ansatte som skal ha dispensasjon fra lege for utdeling av legemidler

Være et oppslagsverk for ansatte som skal ha oppfriskningskurs i legemiddellære for å forlenge dispensasjonen

Være utgangsgpunkt for temaer i internundervisning ved lokale enheter i pleie- og omsorgssektoren

 Selv om målgruppen for heftet primært er hjelpepleiere og omsorgsarbeidere, kan det også være nyttig for andre ansatte som får delegert myndighet til å dele ut legemidler.

3. utg. 2008, 68 s.
ISBN: 978-82-8061-220-5