Kroppen og livet

Kroppen og livet
Varenr.
1060
Pris
kr 150,00 Eks. MVA
Forfatter

Kvantumsrabatt

Loading...

Studien er basert Cathrine Arntzens hovedoppgave i helsefag: "Lys er ikke mulig uten mørke" . Den tar utgangspunkt i livshistorieintervjuer med mennesker med polio. Undersøkelsens målsetning er å komme nærmere en forståelse av hva det vil si å leve et langt liv med funksjonshemning. Med et perspektiv på at mennesket lever kroppslig, viser forfatteren hvordan aldringen kan føre til at livsforhold endres, svekkes eller fremmes. Ut fra personenes erfaringer viser studien ulike måter å mestre og tilpasse seg en endret livssituasjon.
Med et livsløpsperspektiv synliggjøres gamle og nye mestringsstrategier, der måter å møte senskadene på springer ut fra livet som er levd og tanker om fremtiden. Cathrine Arntzen understreker nødvendigheten av at helsearbeidere, i møtet med funksjonshemmede mennesker , lytter til "innenfraberetningene" om livet med funksjonshemmingen. Boken gir viktig innsikt for ergoterapeuter, fysioterapeuter, sykepleiere og andre helsearbeidere, for alle yrkesgrupper som arbeider for å fremme et lengre og bedre liv for mennesker med funksjonshemning. Den kan også leses med utbytte av poliorammede selv og personer med interesse for hvordan det er å leve et langt liv med "et kroppslig selv".

Utgitt 2003 - 139 sider
ISBN-13: 978-82-8061-016-4
ISBN-10: 82-8061-016-2