Å leve med revmatisme

Å leve med revmatisme
Varenr.
1160
Pris
kr 100,00 Eks. MVA

Kvantumsrabatt

Loading...
Nils Petter Strand (2007)
Det er mange mennesker som lever med plager og funksjonsnedsettelser som skyldes revmatisme. De møter vanskeligheter og barrierer i dagliglivet, utfordringer som vil variere i ulike livsfaser. Revmatisme er en muskel-/skjelettsykdom der bevegelsesapparatet angripes, noe som fører til smerter, stivhet og redusert førlighet. De fleste må lære seg å leve med smerter, mange opplever innskrenket aksjonsradius og manglende tilrettelegging i arbeid og privatliv.
Hvordan sykdommen oppleves og mestres, og møtes av omverdenen, vil variere av når i livsløpet den inntrer, av forløp og varighet. Rapporten er basert på en studie av personer med revmatisme i ulike aldersgrupper; trettiåringer og femtiåringer.
Rapporten gir innsikt i mange sider ved revmatikeres erfaringer i ulike livsfaser; om funksjonsendringer som inntrer, hvordan de oppleves og mestres, hvilke konsekvenser de får for yrkesliv og privatliv.

Utgitt 2007 - 59 s.
ISBN: 978-82-8061-081-2
Pris kr. 100,-