Å leve med funksjonshemming

Å leve med funksjonshemming
Varenr.
1117
Pris
kr 150,00 Eks. MVA
Forfatter

Kvantumsrabatt

Loading...

Samtaler med mennesker som har levd en stund
Terje Binder (2000)

Boken omhandler en studie av livsberetningene til mennesker i 50-årsalderen, som alle har levd et liv med langvarige funksjonshemninger. Disse skyldes ulike fysiske og psykiske lidelser. Funksjonshemningene er i ferd med å øke etter som slitasje, utmattelse og aldersforandringer setter inn.
Boken gir - ved sitater og situasjonsbeskrivelser - et levende inntrykk av disse menneskenes mestring og innsatsvilje for å overvinne problemer og barrierer i dagliglivet. Den viser hvilke utfordringer personene står overfor når tidligere mestringsstrategier ikke lenger fungerer. I rapporten drøftes ulike faktorer som har hatt betydning for disse menneskenes livssituasjon, og det pekes forhold og tiltak som kan bidra til å lette deres tilværelse.

Utgitt 2000 - 155 sider
ISBN-13: 978-82-91054-82-7
ISBN-10: 82-91054-82-7