Legemiddellære

Legemiddellære
Varenr.
1064
Pris
kr 80,00 Eks. MVA

Kvantumsrabatt

Loading...
For ansatte som får personlig delegert myndighet til å dele ut legemidler.
Sentralt lovverk
Viktigste legemidler og legemiddelgrupper
Elementær farmakologi
3. utgave 2013
Hensikten med heftet er å:
Gi grunnleggende kunnskap i farmakologi og kjennskap til de viktigste gruppene av legemidler som brukes i den kommunale eldreomsorgen.
Være et supplement til den internundervisning mange kommuner gir ansatte som skal ha dispensasjon fra lege for utdeling av legemidler.
Være et oppslagsverk for ansatte som skal ha oppfriskningskurs i legemiddellære for å forlenge dispensasjonen.
Være utgangsgpunkt for temaer i internundervisning ved lokale enheter i pleie- og omsorgssektoren.
Selv om målgruppen for heftet primært er hjelpepleiere og omsorgsarbeidere, kan det også være nyttig for andre ansatte som får delegert myndighet til å dele ut legemidler.

Antall sider: 68
Utgivelsesår: 2008 (3. utgave) 
ISBN: 978-82-8061-042-3