The impact of day care designed....

The impact of day care designed....
Varenr.
2715
Pris
kr 100,00 Eks. MVA
Forfatter

Kvantumsrabatt

Loading...

The impact of day care designed for persons with dementia on their family caregivers

Tretteteigs phd-studie viser at dagtilbud til personer med demens kan gi pårørende trygghet, støtte og avlastning. Dagtilbud kan redusere antall omsorgstimer og gir pårørende bedre mulighet til å balansere mellom ivaretagelse av egne behov og personen med demens sine behov. I tillegg kan dagtilbud hjelpe pårørende å mestre en kompleks omsorgsrolle gjennom økt opplevelse av mening og mestring i rollen. Tilbudet kan på den måten ha en positiv innvirkning på relasjonen mellom pårørende og personen med demens. Til sammen kan dette bidra til å øke pårørendes motivasjon til å gi omsorg i tråd med deres personlige omsorgsrelaterte verdier og mål.

Studien viser også at dagtilbud til personer med demens er lite en lite standardisert tjeneste, noe som betyr at det kan være stor variasjon i innhold, kvalitet og organisering. Dagtilbud synes å ha forbedringspotensialer knyttet til kommunikasjon, informasjon og fleksibilitet. For optimal støtte og avlastning bør ansatte ved dagtilbudet gi pårørende mer empatisk støtte, opplæring og veiledning, tilpasset deres situasjon. Studien viser at det er store variasjoner i hyppighet og kvalitet i kontakten med pårørende. Det kan bety at oppfølgingen av pårørende bør få økt prioritet og settes i system i større grad enn det gjøres i dag. Videre bør åpningstider være fleksible og innholdet være personorientert og individuelt tilrettelagt slik at det imøtekommer personen med demens sine interesser og behov. Dette er sentrale elementer for at personen med demens skal trives, noe som igjen er avgjørende for pårørendes opplevelse av avlastning.