Teknologi og demens i Norden

Teknologi og demens i Norden
Varenr.
1191
Pris
kr 220,00 Eks. MVA

Kvantumsrabatt

Loading...
Med prosjektet Teknik&demens i Norden har de nordiske land (Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige) for første gang gjennomført felles forskning på hjelpemidler som støtter personer med kognitiv svikt. Arbeidet innebar intervju av personer med demens, deres pårørende og formidlere av hjelpemidler.
Resultatene viser at bruk av kognitive hjelpemidler i demensomsorgen kan bidra til økt livskvalitet og mindre belastning for pårørende. De kan også bidra til å utsette sykehjemsinnleggelse.
De mange positive erfaringene til tross, viser det seg at de tekniske hjelpemidlene ikke synes å være godt nok kjent, verken blant profesjonelle hjelpere på området eller i familier hvor ett av medlemmene er rammet av en demenssykdom.
Rapporten inneholder verdifull informasjon til alle som kommer i kontakt med personer med en demenssykdom. I tillegg til å beskrive muligheter hjelpemidlene kan gi, presenteres en veileder for effektiv hjelpemiddelformidling som er unik i nordisk sammenheng, kanskje også i verden.
Rapporten er oversatt til alle de nordiske språk og kan bestilles og eller/eller lastes ned som en pdf-fil fra de prosjektansvarlige organisasjoners internettsider.
 
Antall sider: 106
Utgivelsesår: 2008
ISBN: 978-82-8061-098-0 (papirversjon)
ISBN: 978-82-8061-097-3 (digital versjon)