Stimulusbok, Norsk revidert klokkelesingstest (KLT-NR)

Stimulusbok, Norsk revidert klokkelesingstest (KLT-NR)
Varenr.
2566
Pris
kr 80,00 Eks. MVA

Kvantumsrabatt

Loading...

Strobel, Aga, Bekkhus-Wetterberg, Brierley, Bystad, Engedal & Johansen, 2016. Tilrettelagt og revidert med tillatelse fra Schmidtke.

Stimulusboka inneholder 12 stimulusark med tegninger av 12 klokker der pasienten skal angi nøyaktig klokkeslett. Boka er nødvendig for å gjennomføre klokkelesningstesten KLT-NR.
KLT-NR kan brukes som supplement til klokketest (KT-NR) for å kartlegge om pasienten leser klokkeslett korrekt eller har visuoperseptuelle vansker.
Tidsbruk: 5 minutter
Kompetansekrav: Helsepersonell kan gjennomføre KLT-NR, det forutsettes at testleder har satt seg nøye inn i reglene for administrasjon og skåring (se forside testark). Vurdering av diagnostisk betydning av testresultater utføres av lege eller psykolog.
 
Utgivelsesår: 2017