Skulder ved skulder

Skulder ved skulder
Varenr.
1963
Pris
kr 150,00 Eks. MVA

Kvantumsrabatt

Loading...
Demens og utfordrende atferd
Samarbeid mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten i en forsterket skjermet enhet

Per Kristian Haugen

Samhandling mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene får stadig større fokus som en del av løsningen for å gi befolkningen en hensiktsmessig helsetjeneste. Som overordnet prinsipp i norsk helsevesen gis stadig flere tjenester i kommunene, ikke minst i forbindelse med eldreomsorg og pleie av andre omsorgstrengende pasienter. For å få dette til må spesialisthelsetjenestens kompetanse komme kommunehelsetjenestene til gode. Prosjektet, som beskrives i denne rapporten, omfattet etablering og drift av forsterket skjermet enhet i Horten kommune i nært samarbeid med spseialisthelsetjenesten, og bør være et godt eksempel på hvordan man i fremtiden kan etablere gode samhandlingsmodeller

Forlaget Aldring og helse, 2009. 86 s.
ISBN: 978-82-8061-124-6