Sansehager (bokutgave)

Sansehager (bokutgave)
Varenr.
1119
Pris
kr 300,00 Eks. MVA

Kvantumsrabatt

Loading...

Dette er den første boka i sitt slag som er utgitt i Norge. Den bygger på resultatene og erfaringene fra det femårige prosjektet ”Sansehager – utomhusanlegg som del av boligen for personer med demens”. Prosjektet ble gjennomført av Nasjonalt kompetansesenter for demens i samarbeid med Husbanken og Hageselskapet.
Den første delen av boka beskriver noe av det kompliserte samspillet mellom sansning og oppfatning og ser dette i sammenheng med aldring og demenssykdom. Boka beskriver hva som menes med begrepet sansehage og hvordan slike hager kan planlegges og opparbeides. Her vises det også hvordan avgrensning, stiføring, størrelse, hvileplasser, beplantning, skjøtsel og steder for aktiviteter bør være.
Det er også vist hvordan lokale tradisjoner kan vises igjen i materialvalg, plantevalg og valg av kjente elementer i hagen. I andre del av boka er bruken av hagen viet størst oppmerksomhet. Både målrettet bruk til datasamling, observasjoner, opptrening, samtaler, hvile og rekreasjon, og spontan bruk av hagen til turer og andre hyggelige aktiviteter er beskrevet.
Boka henvender seg i første rekke til planleggere, arkitekter, landskapsarkitekter, gartnere og til alt personell som arbeider med pasientgruppen.
Den kan også være til glede og nytte for pårørende til personer med demens.

Forlaget Aldring og helse 2007, 152 s.
ISBN: 978-82-8061-078-2