Ny kunnskap, bedre omsorg

Ny kunnskap, bedre omsorg
Varenr.
2032
Pris
kr 80,00 Eks. MVA

Kvantumsrabatt

Loading...

Utredning og diagnostikk er nødvendig for å kunne yte gode tjenester til pasienter og pårørende i forløpet av en demenssykdom.

Likeledes er utredning nødvendig for å oppdage potensielt reversible tilstander som ligner en demenssykdom.
 
I en 10-års periode har Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse i samarbeid med Helsedirektoratet, utviklet et standardisert utrednings- og diagnostikkverktøy til bruk i primærhelsetjenesten. Denne rapporten beskriver hvordan verktøyet kan brukes og hvilke forutsetninger som må være til stede i primærhelsetjenesten for at det skal kunne brukes på en hensiktsmessig måte.

I Utviklingsprogram om utredning og diagnostikk av personer med demens
under Demensplan 2015, har en fulgt utviklingen av demensteam i et utvalg
på 26 kommuner over hele landet. Målet har vært å lære mer om hvordan
starte, forankre og sikre kontinuitet i demensutredningstilbudet
og å sørge for at resultatet fra utredningen kommer til nytte i oppfølging og behandling av personer med demens.
Forlaget Aldring og helse 2011, 67 s.
ISBN 978-82-8061-147-5