Mellom hjem og institusjon

Mellom hjem og institusjon
Varenr.
2097
Pris
kr 80,00 Eks. MVA

Kvantumsrabatt

Loading...

Dagtilbud tilrettelagt for personer med demens
Utviklingsprogram om dagtilbud og avlastningsordninger for personer med demens
Demensplan 2015

Liv Bjerknes Taranrød (2011)
ISBN 978-82-8061-156-7

•Utviklingsprogrammet om dagtilbud og avlastningsordninger for personer med demens har fulgt utviklingen av dagtilbud i et utvalg på 28 kommuner over hele landet. I alt 34 dagtilbud har deltatt. Det er samlet informasjone om brukerne, og pårørende er intervjuet. Målet har vært å lære mer om hvordan etablere og drive tilrettelagte dagtilbud og beskrive gode modeller. Det er samlet informasjon om organisering og drift og gjort forsøk på å finne holdbare data om kostnader. Erfaringen fra programmet bekrefter at tilrettelagte dagtilbud er et viktig tiltak for å bedre livskvalitet for hjemmeboende personer med demens og deres pårørende. Det er viktig at tilbudet utvikles videre både kvalitativt og kvantitativt, og at tilbudet gis tidlig i sykdomsutviklingen. Resultater fra programmet tyder på at brukerne får tilbudet for sent og at mange tilbys for få dager per uke