Leger og førerkortvurdering - en utfordring

Leger og førerkortvurdering - en utfordring
Varenr.
2026
Pris
kr 160,00 Eks. MVA
Forfatter

Kvantumsrabatt

Loading...

For å få lov til å kjøre bil må man oppfylle ulike helsekrav. Leger har en sentral rolle i denne helsevurderingen, da de skal avgi medisinsk-faglige erklæringer som sakkyndig.

Forfatterens erfaring, basert på egne og andres opplevelser samt publiserte studier, er at mange leger synes at dette arbeidet er vanskelig. Det gjelder både den faglige vurderingen og risikoen for å ødelegge et godt og langvarig lege-pasientforhold dersom legen påviser helsemessige forhold som medfører tap av førerkort. Det daværende Sosial- og helsedirektoratet ga i 2007 prosjektmidler til Ullevål sykehus, Geriatrisk avdeling, til prosjektet "Kartlegging av behov for trafikkmedisinsk ekspertise ved vurdering av kjøreferdigheter". Formålet var å innhente opplysninger fra allmennleger og spesialister vedrørende dagens helseundersøkelse i forbindelse med helseattest for førerkort, hva som utføres, hva som oppleves som utfordrende og hvilke tiltak legene ønsker seg for at oppgaven skal bli lettere å utføre.
Innsamlede data er bearbeidet og presenteres samlet i denne rapporten.
 
Antall sider: 59
Utgivelsesår: 2010
ISBN: 978-82-8061-144-4