Kunsten å skynde seg sakte

Kunsten å skynde seg sakte
Varenr.
2287
Pris
kr 120,00 Eks. MVA
Forfatter

Kvantumsrabatt

Loading...
Formidling av kognitive hjelpemidler til personer med demens. Håndbok
Håndboken er ment som hjelp til helsepersonell som er involvert i å vurdere tiltak for personer med demens, der  tekniske hjelpemidler kan være aktuelt for å støtte opp om aktivitet og deltakelse i hverdagen.
Boken vil være et redskap for å bli kjent med noe av teknologien som finnes og hvilke prosedyrer som må ivaretas for at denne skal være aktuell og til nytte for personer med demens og de som er i støtteapparatet omkring.
 
Bakgrunn for boken:
I Demensplan 2015 ble det foreslått å utarbeide en håndbok omformidling av tekniske hjelpemidler. Oppdraget ble knyttet til utviklingsprogrammet om yngre personer med demens og bygger på kunnskap prosjeketet gav om hjelpemiddelformidling til denne brukergruppen og fra samarbeid med NAV hjelpemiddelsentarler.
 
Antall sider: 63
Utgivelsesår: 2013
ISBN: 978-82-8061-208-3