Kommunikasjon på kollisjonskurs

Kommunikasjon på kollisjonskurs
Varenr.
1059
Pris
kr 270,00 Eks. MVA

Kvantumsrabatt

Loading...

Kommunikasjon på kollisjonskurs

Anne Marie Mork Rokstad

Boken beskriver atferdsendringer som kan oppstå hos
personer med demens. Den beskriver alternative innfallsvinkler for å forstå pasientens atferd. Kommunikasjon på kollisjonskurs kom første gang ut i 1996. Denne utgaven er oppdatert i forhold til nyere viten på feltet. Boken vil være til god hjelp for helsepersonell som arbeider med eldre både innenfor somatisk og psykiatrisk helsetjeneste.

Revidert og utvidet utg. 2005 - 190 sider
ISBN-13: 978-82-8061-049-2
ISBN-10: 82-8061-049-9