Innvandrere med demens (digital versjon)

Innvandrere med demens (digital versjon)
Varenr.
3130

Kvantumsrabatt

Loading...

Etablering og drift av kurs

Norge er et multikulturelt samfunn med en økende andel eldre innvandrere. På grunn av
økningen av antall eldre framover vil også antall personer som får demens være økende.
På oppdrag fra Helsedirektoratet har Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse
utviklet kurstilbud for pårørende til eldre innvandrere med demens, i samarbeid med
tidligere Nasjonalt kompetansesenter for migrasjons- og minoritetshelse (NAKMI) og en
rekke samarbeidspartnere.

Erfaringer har vist at det er behov for tilpassede informasjons- og støttetilbud til pårørende, og at samarbeid mellom frivillige organisasjoner, ressursinstanser og personer i innvandrermiljøene har betydning for gjennomføringen. Målet med dette heftet er å gi inspirasjon til kursaktivitet for pårørende til eldre innvandrere med demens.

Last ned digital versjon av heftet Innvandrere med demens

Utgivelsesår: 2019
Antall sider: 17
ISBN 978-82-8061-558-9 (Papir)
ISBN 978-82-8061-561-9 (Digital utgave)

 

Relatert

Innvandrere med demens
kr 47,00 Eks. MVA