Inn på tunet (digital versjon)

Inn på tunet (digital versjon)
Varenr.
2947

Kvantumsrabatt

Loading...

Denne håndboka er et verktøy for planlegging, etablering og drift av Inn på tunet dagaktivitetstilbud (IPT-tilbud) for personer med demens.

Hovedmålsettingen med håndboka er at den skal være et støtteverktøy og et oppslagsverk for IPT-tilbyderne og kommunene. Den skal også bidra med ideer slik at IPT-tilbyderne og kommunene kan videreutvikle allerede etablerte IPT-tilbud.Håndboka er utviklet i et samarbeid mellom Matmerk og Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.
 
Antall sider: 88
Utgivelsesår: 2016
ISBN: 978-82-8061-319-6 (papirversjon)
ISBN: 978-82-8061-470-4 (digital versjon)