Håndbok pårørendeskole

Håndbok pårørendeskole
Varenr.
3103
Pris
kr 97,00 Eks. MVA
Forfatter

Kvantumsrabatt

Loading...
Denne reviderte håndboka er utarbeidet på oppdrag fra Helsedirektoratet som en del av pårørendetiltakene i Demensplan 2020. Nasjonalforeningen for folkehelsen og Aldring og helse er i nært samarbeid om en rekke pårørendetiltak. Innholdet i håndboka bygger på erfaringer fra pårørendeskoler i hele landet og skal bidra til at det blir enklere å starte opp. Den inneholder tips med hensyn til forankring, faglig innhold og praktisk gjennomføring av tilbudet. Boka er skrevet for ansatte i helse- og omsorgstjenesten, demensforeninger og andre aktører i arbeidet med etablering og drift av pårørendeskoler.  Det er utarbeidet maler, dvs. eksempler på nyttige verktøy som kan være til hjelp i arbeidet. Disse kan lastes ned fra www.aldringoghelse.no.

 

Antall sider: 50

Utgivelsesår: 2019

ISBN 978-82-8061-464-3 – Papir

ISBN 978-82-8061-465-0 – Digital utgave

Last ned her