Håndbok om etablering og drift av pårørendeskole

Håndbok om etablering og drift av pårørendeskole
Varenr.
3103
Pris
kr 35,00 Eks. MVA
Forfatter

Kvantumsrabatt

Loading...
Denne reviderte håndboka er utarbeidet på oppdrag fra Helsedirektoratet som en del av pårørendetiltakene i Demensplan 2020. Nasjonalforeningen for folkehelsen og Aldring og helse er i nært samarbeid om en rekke pårørendetiltak. Innholdet i håndboka bygger på erfaringer fra pårørendeskoler i hele landet og skal bidra til at det blir enklere å starte opp. Den inneholder tips med hensyn til forankring, faglig innhold og praktisk gjennomføring av tilbudet. Boka er skrevet for ansatte i helse- og omsorgstjenesten, demensforeninger og andre aktører i arbeidet med etablering og drift av pårørendeskoler.  Det er utarbeidet maler, dvs. eksempler på nyttige verktøy som kan være til hjelp i arbeidet. Disse kan lastes ned fra www.aldringoghelse.no.

Antall sider: 50

Utgivelsesår: 2019

ISBN 978-82-8061-464-3 – Papir

ISBN 978-82-8061-465-0 – Digital utgave