Friminutt for pårørende (digital versjon)

Friminutt for pårørende (digital versjon)
Varenr.
3068
Forfatter

Kvantumsrabatt

Loading...

Gode modeller for avlastning til pårørende som har omsorg for personer med demens, har vært et område med liten innsats i norske kommuner.

Mange pårørende opplever stort behov for avlastning, men ser at tradisjonelle avlastningsopphold i sykehjem kan medføre mye uro for personen med demens. I dette prosjektet har en sett at avlastning gitt av de samme personer og i pasientens eget hjem over tid, kan skape mer ro og trygghet og dempe presset på pårørende. Prosjektet i Bærum kommune er meget interessant og representerer pionerinnsats med rekruttering av pensjonister som avlaster.
Dette heftet ble opprinnelig utgitt i 2004. I 2019 ble 2004-utgaven gjort tilgjengelig som fritt nedlastbar i PDF.
 
Antall sider: 93
Utgivelsesår: 2004
ISBN: 82-8061-036-7 (papirversjon), 2004
ISBN: 978-82-8061-507-7 (digital versjon), 2019