Flytting til institusjon (digital versjon)

Flytting til institusjon (digital versjon)
Varenr.
3118

Kvantumsrabatt

Loading...

Rapporten bygger på erfaringer fra prosjektet Aldersdemens i parforhold : flytting til institusjon.

Dette er siste ledd i et prosjekt der ektefeller, som er fulgt opp gjennom partners demensutvikling, forteller om sine erfaringer med partners flytting til institusjon og sin egen kontakt med institusjonslivet. Hovedmålsettingen med prosjektet er å få kunnskap om hvordan demens hos den ene av partene påvirker parforhold og mestring gjennom overgangen og etter flytting til institusjon. En er også opptatt av hvordan hjelpeapparatet kan styrkes i sine tilnærmingsmåter i forhold til pårørende.
Før og etter flytting til institusjon blir ofte et vendepunkt når ektefeller forteller om partners demensutvikling. Både beslutningen og selve overgangen er ofte vanskelig. Samtidig blir det som regel tydelig at det ikke var noen vei utenom. Flytting til institusjon sees som ledd i en omsorgsprosess, heller enn slutten på omsorg. Demens utspiller seg i relasjoner. Dette gjelder gjennom hele demensutviklingen - også etter flytting til institusjon.

Antall sider: 74
Utgivelsesår: 2006
ISBN: 978-82-8061-482-7

Last ned her