Etablering og drift av dagaktivitetstilbud(digital versjon)

Etablering og drift av dagaktivitetstilbud(digital versjon)

Kvantumsrabatt

Loading...

Etablering og drift av dagaktivitetstilbud for personer med demens – håndbok

Etablering og drift av dagaktivitetstilbud for personer med demens er en håndbok
som er utarbeidet av spesialsykepleierne Liv Bjerknes Taranrød og Elin H. Aarø Strandli ved Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse i samarbeid med Helsedirektoratet.

Demensplan 2015, «Den gode dagen», skal sikre gode og verdige tjenestetilbud for personer med demens og deres pårørende. Satsingsområdene er å øke kapasiteten og heve kvaliteten i dagaktivitetstilbud, øke kunnskap og kompetanse, fagutvikling og forskning, og videre utbygging av tilrettelagte botilbud for personer med demens. Håndbokens innhold er basert på erfaring og kunnskap innhentet fra eksisterende dagaktivitetstilbud i landets kommuner, og på opplevelser og erfaringer formidlet av brukere og deres pårørende selv. Dette har gitt nyttig kunnskap som i denne håndboken videreformidles til dere som skal starte og drive dagaktivitetstilbud for personer med demens. Håndboken er ment å være et praktisk støtteverktøy for kommuner i planlegging, etablering og drift av dagaktivitetstilbud.

Antall sider: 41

Utgivelsesår: 2012

ISBN: 978-82-8061-157-4 (trykt)

ISBN: 978-82-8061-580-0 (digital)

Last ned her