Etablering og drift av dagaktivitetstilbud for pmd

Etablering og drift av dagaktivitetstilbud for pmd
Varenr.
2115
Pris
kr 60,00 Eks. MVA

Kvantumsrabatt

Loading...
  • Etablering og drift av dagaktivitetstilbud for pmd
  • Håndbok Dagtilbud web.JPG


Etablering og drift av dagaktivitetstilbud for personer med demens; Håndbok
Helsedirektoratet og Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse 2012

Håndboken er utarbeidet av spesialsykepleierne Liv Bjerknes Taranrød og Elin H. Aarø Strandli ved Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse i samarbeid med Helsedirektoratet.

40 sider
ISBN 978-82-8061-157-4

Demensplan 2015, «Den gode dagen», skal sikre gode og verdige tjenestetilbud
for personer med demens og deres pårørende.
Satsingsområdene er å øke kapasiteten og heve kvaliteten i dagaktivitetstilbud, øke kunnskap og kompetanse, fagutvikling og forskning, og
videre utbygging av tilrettelagte botilbud for personer med demens.

Håndbokens innhold er basert på erfaring og kunnskap innhentet fra eksisterende dagaktivitetstilbud i landets kommuner, og på opplevelser og erfaringer
formidlet av brukere og deres pårørende selv. Dette har gitt nyttig kunnskap som i denne håndboken videreformidles til dere som skal starte og drive
dagaktivitetstilbud for personer med demens.
Håndboken er ment å være et praktisk støtteverktøy for kommuner i planlegging, etablering og drift av dagaktivitetstilbud.

Lenke til omtale av Utviklingsprogrammet