Dette må jeg kunne, introduksjon til helse og omsorgsarbeid

Dette må jeg kunne, introduksjon til helse og omsorgsarbeid

Kvantumsrabatt

Loading...
Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse, 2. utg. 2013
Denne nye utgaven har etter tilbakemeldinger fra praksisfeltet, også kapitlene  «Når noen dør» og «Kreft».
På oppdrag fra Helsedirektoratet har Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse utviklet en kort og intensiv opplæringsmodell for nyansatte uten teoretisk eller praktisk erfaring fra arbeid innen omsorgstjenestene.
Opplæringsmodellen består av tre elementer:
1.      Studiematerialet, Studieheftet, Veiledningshefte til faddere og PP-presentasjoner
2.      Kurs/fagdag i sentrale temaer som omhandles i studiematerialet
3.      Veiledning
Studieheftet beskriver en arbeidsdag i hjemmetjenesten eller på sykehjemmet, kortfattede faktaopplysninger om de vanligste sykdommene blant eldre og en innføring i sentrale temaer som observasjon, rapportering, kommunikasjon, holdninger, etikk, hygiene, ergonomi, komplikasjoner ved immobilitet, måltider/ernæring, aktiviteter og «Når noen dør».
 
Antall sider: 87
Utgivelsesår: 2013
ISBN: 978-82-8061-213-7
 
Veiledningshefte til faddere kan lastes ned her
PP- presentasjoner kan lastes ned her