Dette må jeg kunne - introduksjon til helse og omsorgsarbeid

Som en del av Kompetanseløftet 2015 fikk Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse

i oppdrag fra Helsedirektoratet å utvikle og prøve ut en kort og intensiv opplæringsmodell

Vi gjør oppmerksom på at «Dette må jeg kunne» nå foreligger som e-læring. E-læringen er tilgjengelig på KS-læring sine sider, og omfatter to e-læringskurs: Gode tjenester til personer med utviklingshemming, og en e-læring som gir en kort innføring i helse- og omsorgsarbeid. Heftene «Dette må jeg kunne.....» er ikke revidert/oppdatert, og vil kun være tilgjengelig så langt vårt lager rekker, og/eller ut 2020. Heftet er gratis, men porto kommer i tillegg.

 

De fleste kommuner har egne strukturer for opplæring, som for eksempel opplæringsvakter, fadderordning og fagdager. E-læringen kan være et supplement til kommunens egen opplæring. Aldring og helse anbefaler at nyansatte som gjennomfører e-læringskurset, får anledning til å diskutere innholdet med erfarne kolleger og faddere. Kurset har et lettfattelig språk og gjør utstrakt bruk av case for å kople teori sammen med praksis for å gjøre stoffet mer tilgjengelig.

 

Alle som gjennomfører e-læringskurs får kursbevis.

 

Du finner mer informasjon, og kan melde på deg, eller dine nyansatte her (krever registrering, og innlogging med Bank-ID)

 

 

 

Veiledningshefte til faddere kan lastes ned her

PP- presentasjoner kan lastes ned her

 

Antall sider: 95

Utgivelsesår: 2016

ISBN: 978-82-8061-320-2