Demensteam - oppgaver og utfordringer

Demensteam - oppgaver og utfordringer
Varenr.
2112
Pris
kr 60,00 Eks. MVA

Kvantumsrabatt

Loading...
  • Demensteam - oppgaver og utfordringer
  • Rapport Demensteam

Demensteam - oppgaver og utfordringer. En undersøkelse av demensteam og demenskoordinatorers rolle i norsk demensomsorg i 2011.

Forfattere: Margit Gausdal og Mona Michelet
Helse- og omsorgsdepartementet og Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse
2011
40 sider
ISBN: 978-82-8061-164-2

Denne undersøkelsen, som er gjort på oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet, gir oppdatert kunnskap om hvordan demensteam og demenskoordinatorer i norske kommuner arbeider.

Undersøkelsen bygger på den nasjonale kartleggingen fra årsskiftet 2010-2011. Alle kommuner som ved årsskiftet enten hadde demensteam eller demenskoordinator, har blitt bedt om å fylle ut et spørreskjema for nærmere å kartlegge hvordan de arbeider. fastleger i de samme kommunene ble bedt om å besvare et liknende spørreskjema om sin praksis med demensutredning og samarbeid med demensteamene.

Rapporten vil snart  komme i trykket utgave. Kan bestilles.
Rapporten kan lastes ned som PDF-fil:Rapport Demensteam.pdf