Dagaktivtetstilbud

Dagaktivtetstilbud
Varenr.
2569
Pris
kr 1 500,00 Eks. MVA

Kvantumsrabatt

Loading...

Etablering og drift av dagaktivitetstilbud for personer med demens

 

Formålet med kofferten er å formidle informasjon og kunnskap om etablering og drift av dagaktivitetstilbud tilrettelagt for personer med demens. Kofferten inneholder to håndbøker.  

 

Håndbok Etablering og drift av dagaktivitetstilbud for personer med demens (2012) er ment å være et praktisk støtteverktøy for kommuner i planlegging, etablering og drift av dagaktivitetstilbud. Håndboken er utarbeidet ved Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse i samarbeid med Helsedirektoratet. Den er til revidering og vil komme i ny utgave i løpet av 2020.

 

Nasjonal håndbok Inn på tunet – Dagaktivitetstilbud tilrettelagt for personer med demens (2016) er en håndbok som retter seg mot ledere i helse- og omsorgs tjenesten, helsepersonell, kommunalpolitikere, gårdbrukere og andre som arbeider med IPT-tilbud på gårdsbruk. Hovedmålsettingen med håndboken er at den skal være et støtteverktøy og et oppslagsverk. Håndboken er utviklet i et samarbeid mellom Matmerk og Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse.

 

Kofferten inneholder diverse faglitteratur som omhandler personsentrert omsorg, frivillighet, pårørendearbeid og tips til aktivitetsmuligheter.

 

Innholdsfortegnelse: Last ned her

Utgivelsesår: 2012

ISBN: 978-82-8061-576-3