Basiskurs

Nasjonal kompetansetjeneste for aldring og helse arrangerer basiskurs innen fagområdene: Demens - Geriatri - Utviklingshemning og aldring.

Basiskursene er for personell som arbeider med eldre personer innen våre  aktuelle fagområder i kommune-og spesialisthelsetjenesten.

Kursene er lagt opp i samarbeid med lokale fagmiljøer og omfatter 18 undervisningstimer fordelt på tre dager. 
 
Målgrupper
Basiskursene er rettet mot personell som ikke har spesiell skolering innen fagområdene ut over helsefaglig grunnutdanning - sykepleiere, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere, vernepleiere, ergoterapeuter, aktivitører, fysioterapeuter og sosionomer.
 
Godkjenninger
Kursene søkes godkjent som meritterende til klinisk spesialist i sykepleie og ergoterapi, og som tellende i klinisk fagstige for hjelpepleiere, helsefagarbeidere og omsorgsarbeidere. Andre yrkesgrupper må selv sørge for å søke godkjenning.
 
Kursene er lagt opp i samarbeid med lokale fagmiljøer.
 
Basiskurs Demens
Kurset er lagt opp for personell som arbeider med personer med demens i institusjoner og i hjemmebaserte tjenester i landets kommuner.
Kurset omfatter innføring i sykdomslære og tverrfaglig gjennomgang av diagnostiske og behandlingsmessige utfordringer. Kursene er lagt opp med forelesninger, diskusjoner og spørsmål i plenum.
Foreleserne har ulik fagbakgrunn og alle har erfaring fra praksisfeltet.
 
Basiskurs Geriatri
Målgruppen for kurset er helsepersonell som arbeider med eldre personer i institusjoner og hjemmebaserte tjenester innen landets kommuner.
Basiskurset i geriatri omfatter innføring i sykdomslære og tverrfaglig gjennomgang av diagnostiske og behandlingsmessige utfordringer. Eksempler på temaer som vil bli gjennomgått er geriatri, atypisk sykdomspresentasjon hos gamle, medikamenter og bivirkninger, fall og delirium.
Kurset er lagt opp med forelesninger, diskusjoner og spørsmål i plenum.
 
Basiskurs om aldring og demens hos personer med utviklingshemning
Basiskurset er et praktisk rettet kurs for personell som arbeider med eldre personer med utviklingshemning i kommune- og spesialisthelsetjenesten.
Kurset gir grunnleggende kunnskap om utviklingshemning og aldringsprosessen, aldersrelaterte sykdommer som for eksempel demens, miljøarbeid og utfordrende atferd. Også temaer som identitet og selvbestemmelse, helseforebyggende arbeid, livshistorie og livsavslutning blir berørt.
 
Kurset har gjennomgående fokus på etikk, samt lover og forskrifter som regulerer tjenestene.
Basiskurset er lagt opp med forelesninger, diskusjoner og spørsmål i plenum.
 
Kommunene oppfordres til å søke fylkesmannen om støtte til kurs og kompetanseheving!
 
Lenke til kursoversikt  for mer informasjon, program og påmelding
Kurs navnPrisJanFebMarAprMaiJun