GERIATRI - en medisinsk lærebok

GERIATRI  - en medisinsk lærebok
Varenr.
2172
Pris
kr 790,00 Eks. MVA

Kvantumsrabatt

Loading...

En medisinsk lærebok.

Boken gir en bred omtale av symptombildet hos gamle, geriatriske undersøkelsesmetoder, geriatrisk behandling og av hele det geriatriske sykdomspanoramaet. En rekke sykdommer er omtalt, konsekvent med vekt på de geriatriske relevante aspektene. Nesten alle kapitlene innledes og avsluttes med en kasuistikk, som er en integrert del av teksten og eksemplifiserer de mest sentrale poengene. Viktige momenter er også oppsummert i tabeller, og boken er rikt illustrert
 
Antall sider: 459
Utgivelsesår: 2011
ISBN: 978-82-0541-222-4
Utgitt av Gyldendal akademisk forlag