Hukommelsesvansker,angst og depresjon hos hjemmeboende eldre

Hukommelsesvansker,angst og depresjon hos hjemmeboende eldre
Varenr.
1048
Pris
kr 130,00 Eks. MVA

Kvantumsrabatt

Loading...

Demens, depresjon og angst er hyppig forekommende lidelser i alderdommen. En regner med at mer enn 20 prosent av alle eldre over 65 år har en eller flere av disse lidelsene. Alle kan få hjelp – om ikke helbredende så i alle fall lindrende og støttende. Men det gjelder å finne dem som trenger hjelpen. Rapporten viser at forekomsten av kognitiv svikt, angst og depresjon er høy. Den viser også at et enkelt spørreskjema i form av et postkort kan være et hjelpemiddel til å lokalisere eldre som trenger hjelp for psykiske lidelser. Rapporten stiller også spørsmål om hvordan eldresenteret kan være en ressurs i forhold til denne brukergruppen. I alt 534 hjemmeboende eldre har bidratt med opplysninger, dels ved intervju, dels ved egenrapportering. Fokusgruppe bestående av brukere ved eldresentre har gitt data til den kvalitative delen av prosjektet sammen med intervjuer av personale ved sentrene.

Utgitt 2003 – 77 sider
ISBN-13: 978-82-8061-017-1
ISBN-10: 82-8061-017-0