Alderspsykiatri i praksis

Alderspsykiatri i praksis
Varenr.
1192
Pris
kr 380,00 Eks. MVA
Forfatter

Kvantumsrabatt

Loading...

I den vestlige verden har det gjennom de siste 40 årene vokst fram et nytt psykiatrisk fagområde hvor eldre pasienter har stått i fokus. I Norge har alderspsykiatri som fagområde vært under utvikling fra tidlig på 1970-tallet. Boka som presenteres er skrevet av dr.med. Knut Engedal som er professor i alderspsykiatri. Dette er den første læreboka i alderspsykiatri skrevet i Norge.
Boka gir en oversikt over alderspsykiatriens utvikling som fag og tar for seg de vitkigste psykiske lidelsene i alderdommen, klassifikasjon, diagnostikk og utredning. Forfatteren drøfter ulike behandlingsstrategier for de forskjellige alderspsykiatriske lidelsene og tar for seg generelle aldringsprosesser sett fra biologisk og psykologisk synsvinkel. Boka tar opp spesielle utfordringer ved legemiddelbehandling av psykiske lidelser hos eldre og drøfter etiske og juridiske problemstillinger ved behandling av denne pasientgruppen.

Utgitt 2008 - 296 s.
Isbn: 978-82-8061-226-7