Yngre personer med demens og deres familier

Yngre personer med demens og deres familier - Planlegging for fremtiden

Gratis webinar

 

Det er mange utfordringer når en person får demens i yngre år. Mange er yrkesaktive, tar del samfunnslivet og kan ha omsorg for mindreårige barn og ungdom. Målet med webinaret er å sette søkelyset på hvilke behov og utfordringer yngre personer med demens og deres familier har med tanke på planlegging for fremtiden. Temaene vil bli formidlet via foredrag, samtaler, filmklipp, panelsamtale m.m. Det blir mulig å delta aktivt ved å sende inn spørsmål via chatfunksjon.

Målgruppen er primært ansatte i kommunens helse- og omsorgstjenester, spesialisthelsetjenesten og frivillige organisasjoner, samt andre interesserte. Webinaret sendes fra et studio og følges fra PC, nettbrett eller mobiltelefon. Et opptak vil ligge tilgjengelig for deltakerne i to uker etter arrangementet.

Webinaret er et av pårørendetiltakene i Demensplan 2025 og arrangeres av Aldring og helse i samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelsen, på oppdrag fra Helsedirektoratet.

Vis mer informasjon

Velg dato / tid

Start: 19.11.2021 09.00
Slutt: 19.11.2021 14.00
Sted: Digitalt
Pris
kr 0,00
Påmeldingsfrist: 15.11.2021 23.59.00

Program (info)