Hjerneslag -behandling og rehabilitering

KURSET VIL FOREGÅ DIGITALT OG VI HAR UTVIDET FRISTEN FOR PÅMELDING
Kurset er særlig beregnet på sykepleiere, fysioterapeuter, ergoterapeuter, sosionomer og logopeder ansatt i primærhelsetjenesten, men er også åpent for leger, helsefagarbeidere, sykehusansatte og andre interesserte.
Kurset legger hovedvekten på videre behandling og rehabilitering av pasienter med hjerneslag etter utskrivning fra sykehus. Det blir lagt vekt på praktiske aspekter ved behandling og rehabilitering etter hjerneslag, særlig tiltak som er viktige i overgangsfasen fra sykehus til sykehjem, kommunal rehabilitering eller eget hjem, slik at rehabiliteringen fortsetter. Psykososiale tiltak og tiltak for å forebygge nye slag vil også bli drøftet.
Kursledere: Fysioterapeut Charlotta Hamre og professor i geriatri Torgeir Bruun Wyller
 
Vis mer informasjon

Program (info)