Etablering og drift av pårørendeskoler og samtalegrupper

 

Etablering og drift av pårørendeskoler og samtalegrupper for pårørende til personer med demens

Gratis veiledningswebinar
Gikk du glipp av vårens webinar, så meld deg på nå!
Tilskuddsordningen for etablering og drift av pårørendeskoler og samtalegrupper blir videreført i 2021. Satsene er 35 000 kr. for pårørendeskole i en kommune, for interkommunal pårørendeskole 45 000 kr. og for samtalegruppe 8 000 kr.
Målgruppen for webinaret er ansatte i kommunens helse- og omsorgstjenester og spesialisthelsetjenesten som ønsker å etablere eller videreføre pårørendeskole eller samtalegruppe. Meld gjerne på flere fra samme arbeidssted. Dere trenger ikke å ha søkt om tilskuddsmidler for å delta på webinaret.
Målet er å gi deltakerne tips og råd om planlegging og gjennomføring av pårørendeskole og samtalegruppe og en innføring i ressurser i arbeidet.
Kurset består av nettforelesninger og dialog i chatfunksjonen.  
Webinaret holdes på Microsoft Teams, og deltakerne er med fra PC, nettbrett eller mobiltelefon. En møtelenke for å delta sendes på e-post en dag før webinaret.
Ved å melde deg på gir du samtykke til at navnet ditt er synlig for andre deltakere under webinaret.
Arrangør: Aldring og helse, på oppdrag fra Helsedirektoratet,som en del av pårørendetiltakene i Demensplan 2025
Vis mer informasjon